Analiza podatkov spss

Veliko število podatkov, informacij in številk lahko kar povzroča težave, sploh če se celotne analize podatkov ne znate lotiti na pravi način. Veliko ljudi se tega loti s pripomočkom, kot je program Exel, vendar je analiza podatkov spss veliko lažje in bolj zanesljiva.

Analiza podatkov spss

Vsaka analiza podatkov spss mora biti izvedena natančno in pravilno, namreč že en napačen podatek lahko uniči celotno analizo podatkov in celotno raziskavo. Zavedati se je potrebno, da so podatki pri analizah tisti, ki so najbolj pomembni. Ljudje vsakodnevno opravljajo analize podatkov, to se dogaja vsakodnevno predvsem v velikih podjetjih, ki morajo redno in zelo natančno voditi svoje baze podatkov, da bi bilo njihovo delovanje uspešno.

 

Grafi za lažjo predstavo o podatkih

Veliko ljudi predstavlja podatke s stolpčnim prikazom, obstaja pa še boljši in bolj pregleden način in to je grafični prikaz, kjer je bila uporabljena analiza podatkov spss – tako je veliko lažje odčitati same rezultate. Obstaja krožni oziroma stukturirani krog, stolpčni diagram, histogam, linijski diagram, frekvenčni poligon, piktogram in forum.

Ko se izvede manjša analiza podatkov spss, se lahko uporabi krožni diagram, saj je celota v njegovem premeru 360 stopinj, celotne stopinje za prikaz pa se pridobi s sklepnim računom. Stolpčni diagram pa se uporablja takrat, ko je količina podatkov mnogo večja kot pa pri krožnem diagramu.

Stolpčni diagram lahko doseže veliko različnih vrednosti, ti pa so lahko : pokončni, ležeči, sestavljeni ali pa strukturirani.

 

 

Pristranskost analize podatkov spss in naključna napaka

Ko se izvaja analiza podatkov spss, je potrebno razlikovati med pristranskostjo oziroma sistematično napako, ki vodi do neveljavnih rezultatov, saj se tako analiza podatkov spss pokvari oziroma se njena natančnost močno zmanjša.

Vsaka analiza podatkov spss mora biti narejena z veliko mero natančnosti ter zadostni količini podatkov, le tako se bo trud obrestoval predstavljeni podatki pa bodo dosegli svoj namen, ki je bil na začetku raziskave postavljen.