O nas

O nas

Steklarna Hrastnik je podjetje z več kot 150-letno zgodovino. Danes skupina spada med večje izvoznike in med najuspešnejša podjetja v Sloveniji. Glavna dejavnost celotne skupine je proizvodnja steklenih izdelkov. Delimo jih na tri proizvodne programe, in sicer na specialno stekleno embalažo, namizno steklo in razsvetljavno steklo. Prednost pred konkurenco je v izdelavi tehnično najzahtevnejših  steklarskih izdelkov iz enega najčistejših stekel v svetu.


Steklarna Hrastnik d.o.o. je z januarjem 2016 ustanovila invalidsko podjetje Steklarna Hrastnik IP d.o.o. in s 16. februarjem 2016 tudi uradno od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  pridobila status invalidskega podjetja. V načrtovanem invalidskem podjetju Steklarna Hrastnik IP d.o.o. je ob pridobitvi statusa podjetja bilo zaposlenih 44 delavcev, od tega 25 s statusom invalida ter dva strokovna delavca.


Na tej osnovi je vodstvo invalidskega podjetja že v letu 2016 sprejelo vrsto ukrepov, ki so povezani z izpolnjevanjem zakonskih pogojev za njegovo delovanje, kot tudi opredelitvijo prvih dejavnosti, primernih za zaposlovanje invalidov. V mesecu maju 2016 smo zaradi konstantnega naraščanja števila invalidov v skupini število zaposlenih v invalidskem podjetju še povečali na skupno število 64 delavcev, od tega 35 delavcev s statusom invalida.


Danes nas je v podjetju 92 zaposlenih, od tega 49 invalidov.


Dejavnosti, ki jih opravljamo:
- prodaja steklenega in darilnega programa,
- storitve pakiranja, graviranja, etiketiranja, tiskanja,
- storitve varstva pri delu,
- storitve ekologije ter varovanja ljudi in premoženja,
- storitve strojnega vzdrževanja,
- storitve vzdrževanja okolice,
- storitve na področju gradbenega, elektro in strojnega načrtovanja, vse do same izvedbe in nadzora del.

Galerija